Säuglings und Kinderkrankenhaus (D)

Posted: 16th november 2010 by Nicole in Gezondheidszorg
16

Door het stijgende geboortecijfer rond 1900 nam de vraag naar meer kinderziekenhuizen toe. Zo’n ziekenhuis werd danook door Carl James Bühring gebouwd in 1909.  Het gebouw bleek  al snel te klein en 2 jaar later werden er nieuwe gebouwen bijgebouwd. Het ziekenhuis stond niet alleen bekend om de beste zuigelingenzorg maar fungeerde tevens als trainingscentrum. In het jaar 1911 nam het zelfs deel aan het 3e Internationale Congres voor kinderzorg.

86 Jaar hebben ontelbare ouders van baby’s en kinderen hun weg gevonden naar het ziekenhuis: op 1 januari 1997 sloot het defintief de deuren. Een groep investeerders heeft het terrein gekocht om er – uiteindelijk – een onderzoekscentrum naar de oorzaak en behandeling van kanker te vestigen. Tot de sloophamer het gebouw velt, is het absoluut een mooi fotografie-object.

Kaserne Krampnitz (D)

Posted: 14th november 2010 by Nicole in Defensie
10

Gedurende de jaren 1937 – 1939 werden de barakken in Krampnitz gebouwd en werd het complex in gebruik genomen als kazerne. Inclusief de sinds 1872 in  Hannover gevestigde Cavalerie School. Op het inmense terrein bevinden zich stallen, garages, de accommodaties (veelal flats) voor de manschappen, keukens, gebouwen voor stafofficieren met bijbehorende woningen voor de – onder – officieren, een theater, sportvelden en een officiersmess. Gedurende de laatste maanden van de 2e Wereldooorlog werd de kazerne nog volop gebruikt als uitvalsbasis voor missies naar Berlijn. Op 27 april 1945 werd Krampnitz bezet door het Rode Leger, van 1945 – 1994 is de kazerne vervolgens gebruikt door het Sovjet-leger. Sinds het vertrek van dit leger is het complex verlaten.  Sommige gebouwen hebben hun aantrekkingskracht echter niet verloren: zij dienden als decor voor de films ”Enemy at the Gates”, Inglorius Basterds” , “In the name of the Rose” en “Mein Führer”.

Lopen op het terrein was, naast het allert zijn op de rondrijdende bewaking, vooral een kennismaking met een indrukwekkend efficiënt complex gebouwen. Ik baal er enorm van niet meer foto’s te hebben gemaakt. Bij ons tweede bezoek hebben we de nog resterende schoonheid van de “main buildings” gezien én geproefd: ik ga graag nog een keer terug!

Beelitz Heilstatten (D)

Posted: 8th november 2010 by Nicole in Gezondheidszorg
22

Vanaf het begin van de eerste Wereldoorlog werden circa 60 gebouwen in Beelitz in gebruik genomen als militair hospitaal door het Duitse leger. Medio oktober / november 1916 herstelde Adolf Hitler van een beenwond in dit hospitaal. In 1945 viel het hospitaal in handen van de Russische militairen die het vervolgens tot 1995 in gebruik hadden.  Vanaf het jaar 2000 is een gedeelte van het complex nog gebruikt ten behoeve van de behandeling van Parkinson patiënten. Vanaf 1997 zijn alle gebouwen verlaten waardoor het complex in korte tijd veranderde in een grafittiparadijs /spookstad.  Leuk detail is dat de film “The Pianist”  in een van de gebouwen is opgenomen.

Elstal Roundtable (D)

Posted: 4th november 2010 by Nicole in Transport

1

Het Duitse spoorwegennet moest worden ontwikkeld overeenkomstig de eisen van de snelle ontwikkeling van zowel economie als industrie. Op 1 mei 1909 werd deze spoorwerf, bereikbaar via het Duitse Spandau, geopend. In zijn gloriedagen telde de werf maar liefst 1.200 werknemers. Op het 1.4 km. lange terrein bevinden zich onder andere 2 draaiplateau’s, een 56 hoge watertoren en een waterzuiveringssysteem. Op 20 april 1945 werd het complex gebombardeerd door de geallieerde vliegtuigen en bleef zwaar beschadigd achter. Het zuidelijke deel van de werf werd daarna niet meer hersteld.

Helaas heb ik geen foto’s van de binnenzijde van de loods kunnen maken doordat een sneaky in het raamkozijn achtergebleven glasscherf roet in het eten gooide en ik met `veel pijn en moeite´ weer terug moest klimmen: op naar de verbanddoos in de auto.

HH3 (B)

Posted: 31st oktober 2010 by Nicole in Gezondheidszorg
00151_tonemapped

 ”Hof van Delft”, modo “Laarkasteel”, bekend als de St.-Lucassite is een kasteel in neo-Vlaamse renaissancestijl, van 1903, gelegen op een lichte verhevenheid in een beboomd domein. Het wordt ingesloten door de nieuwe ziekenhuisvleugels. Van het oorspronkelijk omgrachte kasteel uit 1502 rest nog een ruïne, in de uiterste zuidwesthoek van het domein. In 1903 liet ridder Leo van Delft een nieuw kasteel oprichten, volgens oude foto’s mogelijk ter vervanging van een 19e-eeuwse kasteel. Het ca. 50 ha groot domein werd in 1945 aangekocht door de N.V. Domein het Laar, die het domein in villapercelen verkavelde; het kasteel werd in 1946 ingericht als ziekenhuis met nieuwe vleugels, dat  in 1948 in gebruik genomen werden. De vleugel voor de afdeling psychiatrie dateerd uit 1968. Na de bouw van de nieuwe kliniek in Brasschaat verdween het ziekenhuis en vonden de kinderopvang Spoenk, het asielcentrum en het Vredegerecht er onderdak. Vanaf 2010 staat alles opnieuw leeg. Er is nog geen herbestemming gevonden.

Speciale school voor basisonderwijs (NL)

Posted: 16th oktober 2010 by Nicole in Educatie
[SinglePic not found]

Al in de vijftiger jaren bestond er in een dorp ergens op de Veluwe behoefte aan een andere vorm van onderwijs naast de gewone basisschool. Er waren kinderen voor wie grote klassen niet geschikt waren en kinderen die wat meer specifieke aandacht nodig hadden en op een ander niveau les moesten krijgen. Omstreeks 1964 is er danook de Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs opgericht. In 1965 werd er gestart met een school voor moeilijk lerende kinderen (mlk). Het had toen de naam C.I.L.O.-school. In 1974 kwam er een school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom). Na een lange voorbereiding werd er in 1997 een scholengemeenschap voor LOM en MLK gevormd. Het onderwijs kon zo beter worden afgestemd op de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen.

Op 1 augustus 1998 is de scholengemeenschap omgezet in een speciale school voor basisonderwijs. Vanaf dat moment was het mogelijk om ook jonge risicokinderen van vier en vijf jaar toe te laten.

[Gallery not found]

Begraafplaats Veldwijk (NL)

Posted: 26th september 2010 by Nicole in Begraafplaatsen
veldwijk-3

Het landgoed kende 2 begraafplaatsen. De oude begraafplaats is in 1886 in gebruik genomen; de eerste begrafenis vond plaats op 23 augustus 1887.  De nieuwe begraafplaats werd in 1906 in gebruik genomen; de eerste begrafenis vond plaats in 1908. De begraafplaats is onderverdeeld in drie vakken. In vak A bevinden zich 1e en 2e klas graven,  vak B is de locatie voor de 3e klasse. Het personeel werd begraven in vak C. De laatste begrafenis op deze begraafplaats vond plaats in 1973. Hierna werd ook de nieuwe begraafplaats gesloten. Leuk om te weten is dat de zus van Vincent van Gogh begraven is op het nieuwe gedeelte.

De begraafplaatsen zijn volkomen vervallen; wonder boven wonder laat “de jeugd” beide locaties met rust.

Villa Pim (NL)

Posted: 21st september 2010 by Nicole in Villa's
img_9290_1_2_tonemapped

Mob. complex Hoogland (NL)

Posted: 14th september 2010 by Nicole in Defensie
img_8735_6_7_tonemapped

Enige foto’s van het voormalige mobilisatiecomplex te Hoogland. Op het terrein is recentelijk de eerste paal geslagen voor nieuwbouw van het Meander Medisch Centrum.

Begraafplaats Margraten (NL)

Posted: 9th september 2010 by Nicole in Begraafplaatsen
img_6625_tonemapped

Het grondgebied van de Amerikaanse militaire begraafplaats in Margraten – ruim 26 hectare voormalig akkerland – werd op 13 september 1944 bevrijd door eenheden van de 30e Infanterie Divisie van het Eerste Amerikaanse leger tijdens de opmars naar het Ruhrgebied. Deze begraafplaats was een van de eerste begraafplaatsen waar, bij de Westwall gesneuvelde Amerikaanse militairen, werden begraven. Op 10 november 1944 nam het Negende Amerikaanse leger de begraafplaats in gebruik. De Nederlandse regering had daarvoor de grond in eigendom genomen en deze vervolgens voor eeuwig voor dit doel beschikbaar gesteld.